☰ Menu

Recensies

Al sinds lange tijd wordt er over de doop (en daaraan gerelateerde onderwerpen) geschreven. Boeken helpen je om je eigen theologische bril te onderzoeken en een visie te bepalen. In de recensies hebben we de inhoud van deze boeken gespiegeld aan wat we zelf ontdekt hebben.

W.J. van Asselt | Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen

Henk Bakker | De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme

H. van den Belt | Een eeuwig verbond. Over de betekenis van de heilige doop

Gert Jan Boender | Het Messiaanse volk. De plaats van Israël binnen een gereformeerd kader

William den Boer e.a. | Calvijn, de baptisten en de gemeente van morgen

Hugo Bouter | Aspecten van de christelijke doop. Gedachten over de leer en de praktijk van de doop

Guido de Brès | Oorsprong en weerlegging van de wederdopers

J. Coccejus | De leer van het verbond en het testament van God

J.G/J.Ph. Fijnvandraat | Verbondskinderen?

J. van Genderen | Verbond en verkiezing

Jelle Horjus | Dopen wat mondig is

Arjan de Kok | De Didache. Het onderwijs van de apostelen

Bert Loonstra | Het badwater en de kinderen. Gedachten over de doop

Jan Peppink | De kerkleer tegen het licht van de Bijbel

A. de Reuver | Meer dan een teken. De doopbelofte in reformatorisch perspectief

G. de Ru | De kinderdoop en het Nieuwe Testament

Hendrik Schipper | Als u met heel uw hart gelooft is het geoorloofd

J.F. Schuitemaker en M.E. Brak | Gedoopt in Zijn Naam

Hoite Slagter | In de band van het verbond

W. van ’t Spijker | Zijn verbond en woorden. Over doop, belijdenis en avondmaal volgens de klassieke formulieren

H.F. Stander en J.P. Louw | De doop in de vroege kerk

M.A. van Willigen | Christus volgen

J.G. Woelderink | De gevaren van de doperse geestesstroming

L. van der Zanden | De kinderdoop. Sacrament der geloovigen