☰ Menu

Doopformulieren

In de kerken van gereformeerde snit wordt bij de doopbediening meestal gebruikgemaakt van een doopformulier. Hierin wordt hun doopvisie samengevat. Er zijn verschillende (versies van) doopformulieren in omloop.

Het klassieke kinderdoopformulier
Het klassieke volwassendoopformulier

Het hertaalde klassieke kinderdoopformulier
Het hertaalde klassieke volwassendoopformulier

Kinderdoopformulier 1 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 2 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 3 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Volwassendoopformulier (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)

Is de dooppraktijk, zoals deze in de kinderdoopformulieren naar voren komt, volgens de Bijbel? Wij menen van niet. Wat zegt de Bijbel over de doop? Lees het in ‘De doop in ’t kort’. En lees de Bijbelteksten, te beginnen bij Romeinen 6.