☰ Menu

Over deze site

Doopdiscussie

Eeuwenlang wordt er al gediscussieerd over zuigelingendoop en gelovigendoop (of: kinderdoop en volwassendoop) en overdoop (wederdoop). Vaak is het daarbij een herhaling van standpunten, zonder dat ingegaan wordt op de vragen die men bij andermans visie heeft.

Handreiking en verantwoording

Wij, de makers van deze site, hebben niet de pretentie dat door heiligedoop.nl er een einde aan de discussie komt. Wel heeft deze site twee doelen:

Uitnodiging

We nodigen daarom de lezers uit om – vanuit de Bijbel – te reageren op wat we schrijven.  Niet om dan in een directe e-mailwisseling de doopdiscussie voort te zetten. Daar hebben we geen tijd voor. We zullen dan ook niet per mail inhoudelijk ingaan op reacties. Het internet biedt via fora al genoeg mogelijkheden om rechtstreeks te discussiëren. Wel ontvangen we graag feedback die ons helpt om wat wij hebben geschreven, te toetsen aan de Bijbel. Want ook wij kennen maar ’ten dele’ (1 Korinthe 13:12). Wie weet, zorgt jouw kritische opmerking voor bijstelling van de teksten op deze site. We horen graag van je!

Tot slot

Omdat het ons gaat om de juiste doopvisie met daarbij het juiste doopmoment, hebben we ervoor gekozen om onszelf niet bekend te maken. Voordat je het weet, gaat het dan over ons in plaats van over wat de Bijbel zegt over de doop. En dat laatste: dáár is het ons om te doen!

Wijsheid en Gods zegen toegewenst!