Over deze site

print

Over deze site

Doopdiscussie

Eeuwenlang wordt er al gediscussieerd over zuigelingendoop en gelovigendoop (of: kinderdoop en volwassendoop) en overdoop (wederdoop). Vaak is het daarbij een herhaling van standpunten, zonder dat ingegaan wordt op de vragen die men bij andermans visie heeft.

Handreiking en verantwoording

Wij, de makers van deze site, hebben niet de pretentie dat door heiligedoop.nl er een einde aan de discussie komt. Wel heeft deze site twee doelen:

  • Een handreiking bieden om – vanuit de Bijbel – te komen tot een juiste doopvisie.
    Wat we ontdekt hebben in Gods Woord, geven we graag door. Mogelijk helpt het jou in je vragen rond de doop(praktijk).
    N.B.: Wat er nu op de site staat, moet als een begin worden gezien. De site wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt.
  • Het tweede doel is: verantwoording afleggen. Via deze site bieden we onze visie ter toetsing aan: is deze Bijbels te verantwoorden? Wij zijn ons ervan bewust, dat we – net als ieder ander – met een bepaalde theologische bril op de Bijbel lezen. Er moet dus niet alleen gekeken worden naar wat we feitelijk zeggen, maar ook naar de bril waarmee we naar de Bijbel kijken. Is dat de juiste bril? Zo nee, waarom niet? En zie je dan met een alternatieve bril scherper?

Uitnodiging

We nodigen daarom de lezers uit om – vanuit de Bijbel – te reageren op wat we schrijven.  Niet om dan in een directe e-mailwisseling de doopdiscussie voort te zetten. Daar hebben we geen tijd voor. We zullen dan ook niet per mail inhoudelijk ingaan op reacties. Het internet biedt via fora al genoeg mogelijkheden om rechtstreeks te discussiëren. Wel ontvangen we graag feedback die ons helpt om wat wij hebben geschreven, te toetsen aan de Bijbel. Want ook wij kennen maar ’ten dele’ (1 Korinthe 13:12). Wie weet, zorgt jouw kritische opmerking voor bijstelling van de teksten op deze site. We horen graag van je!

Tot slot

Omdat het ons gaat om de juiste doopvisie met daarbij het juiste doopmoment, hebben we ervoor gekozen om onszelf niet bekend te maken. Voordat je het weet, gaat het dan over ons in plaats van over wat de Bijbel zegt over de doop. En dat laatste: dáár is het ons om te doen!

Wijsheid en Gods zegen toegewenst!