☰ Menu

Onderwerpen

Doordat de doop zo veelzijdig is, is het goed om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen. Hierdoor leer je meer over de achtergrond van bepaalde aspecten van de doop. Deze artikelen proberen je daarbij te helpen.


Is je theologische bril in orde?

Iedereen leest de Bijbel vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Durven we deze ’theologische bril’ waarmee we lezen, te toetsen aan de Bijbel?

Overdopen? Herdopen?
Je bent als zuigeling gedoopt. Later kom je tot geloof. Mag je je laten overdopen? Is er eigenlijk wel sprake van een herdoop?

Geloof, verbond, uitverkiezing
Wat staat – Bijbels gezien – voorop: de uitverkiezing, het verbond of het geloof? En hoe verhouden die zich tot elkaar?

Bijbelteksten
Heel veel Bijbelteksten over de doop en aanverwante thema’s (met soms een korte toelichting), om nader te bestuderen.