☰ Menu

Eén doop

Efeziërs 4:5

5 één Heere, één geloof, één doop,

1 Korintiërs 1:13

13 Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?

1 Korintiërs 12:13

13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Opmerking