Eén doop

print

Eén doop

Efeziërs 4:5

5 één Heere, één geloof, één doop,

1 Korintiërs 1:13

13 Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?

1 Korintiërs 12:13

13 Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt.

Opmerking

  • Er is slechts 1 Gemeente. Deze ene Gemeente bestaat uit verschillende mensen, maar zij zijn allen doordrenkt van de Geest (1 Kor. 12:13). Dat wil zeggen: Zij die zich bekeren en laten dopen (en daarmee het lichaam vormen) en wiens zonden zijn vergeven. Zij ontvangen immers de gave van de Geest, als geroepenen door God (Hand. 2:38-39).