Doopformulieren

print

Doopformulieren

In de kerken van gereformeerde snit wordt bij de doopbediening meestal gebruikt gemaakt van een doopformulier. Hierin wordt hun doopvisie samengevat. Er zijn verschillende (versies van) doopformulieren in omloop.

Het klassieke kinderdoopformulier
Het klassieke volwassendoopformulier

Het hertaalde klassieke kinderdoopformulier
Het hertaalde klassieke volwassendoopformulier

Twee liturgische formulieren voor de heilige doop aan kinderen (Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2007)

Kinderdoopformulier 1 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 2 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 3 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Volwassendoopformulier (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)

Is de dooppraktijk, zoals deze in de kinderdoopformulieren naar voren komt, Bijbels verantwoord? Wat zegt de Bijbel over de doop? Lees het in ‘De doop in ’t kort’.