☰ Menu

Doopformulieren

In de kerken van gereformeerde snit wordt bij de doopbediening meestal gebruikt gemaakt van een doopformulier. Hierin wordt de doopvisie samengevat. Er zijn verschillende (versies van) doopformulieren in omloop.

Het klassieke kinderdoopformulier
Het klassieke volwassendoopformulier

Het hertaalde klassieke kinderdoopformulier
Het hertaalde klassieke volwassendoopformulier

Twee liturgische formulieren voor de heilige doop aan kinderen (Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2007)

Kinderdoopformulier 1 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 2 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Kinderdoopformulier 3 (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)
Volwassendoopformulier (Gereformeerde Kerken vrijgemaakt)