Efeze 5:25-27

print

Efeze 5:25-27

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Christus heeft zich voor de gedoopte Gemeente overgegeven, zodat de Gemeente geheiligd en gereinigd is. De heilige doop, hier een waterbad genoemd, laat Gods handelen met de Gemeente zien. In Christus staat zij rein voor God.

Waterbad

In Efeze 5 gaat het over de Gemeente, waarvoor Christus gestorven is. Christus heeft Zich voor de Gemeente overgegeven om haar apart te zetten (te heiligen). Hij heeft de Gemeente gereinigd met ‘het waterbad door het Woord’. Wordt met ‘het waterbad’ de doop bedoeld? Dat ligt voor de hand. Het gaat hier echter niet om de doophandeling als zodanig (die reinigt niet echt1), maar om de betekenende zaak van de doop. De gedoopte Gemeente is – dankzij het handelen van God de Vader, Zoon en Heilige Geest – vrij van de zonde, gereinigd, apart gezet.2 God heeft gesproken: door Zijn Woord tot en met Zijn Geest in de gedoopten. De  doop is niet los verkrijgbaar. Wie doop zegt, zegt reiniging, heiliging en Woord. Als we geloven, in Christus geheiligd en gereinigd zijn, dan kunnen we volledig vertrouwen op Gods verlossende Woord, dat Hij ons genadig is: ‘Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water’ (Hebreeën 10:22).

« vorige Bijbeltekst | volgende Bijbeltekst »


Voetnoten

1 1 Petrus 3:21: ‘Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus’

2 Vergelijk 1 Korinthe 6:11b: ‘U bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’