Artikelen

print

Artikelen

Vermelding van een link hoeft niet in te houden, dat de makers van deze site achter de inhoud van de genoemde websites staan.

Doop algemeen

Bas Krins | Overzicht van de argumenten voor zuigelingendoop en geloofsdoop
Willem J. Ouweneel | Alles wat u altijd al wilde weten over de doop

Reformatie: vasthouden of loslaten kinderdoop?

K. van der Zwaag | De geloofsdoop en de heilige gemeente

Besnijdenis en doop vanuit zuigelingendoopvisie

W.P. de Groot | De doop als vervulling van de besnijdenis

Pro kinderdoop/zuigelingendoop

T. Brienen | Bijbelse lijnen voor de kinderdoop
H. Visser en A.J. Mensink | De heilige doop

Pro gelovigendoop/volwassendoop

Bokkers.info | Onderzoek naar de dooppraktijk vanaf de apostelen tot heden
R. Brinkman | Kinderdoop: de grote denkfout
Gotquestions.org | Wat zegt de Bijbel over kinderdoop/zuigelingendoop?
Gerrit Pasterkamp | Kleine catechismus over de doop
Roelof van Til | De doop van kleine kinderen – waarom niet?
Reformatorische baptisten | Diverse webpagina’s over verbond en doop

Verbond vanuit niet-gereformeerd standpunt

D.T. Brinkman | Verbondstheologie
Piet van der Vloed | De verbonden en de doop

Bekende theologen

Pro gelovigendoop

Karl Barth | Over de doop (1) ; Over de doop (2)
John Bunyan | Over de doop
Watchman Nee | Over de doop
J.C. Philpot | Over de doop
Charles Haddon Spurgeon | Over de doop

Pro kinderdoop / zuigelingendoop

Dietrich Bonhoeffer | Over de doop
Johannes Calvijn | Over de doop